• Acte necesare:

   1. Actul de studii in original (cu anexa respectiva).
   2. Buletinul de identitate sau adeverinta de nastere (pentru cei care n-au atins varsta de 16 ani)+3 copii.
   3. 6 fotografii 3x4.
   4. Diplome de gradul I-III obtinute la concursurile scolare, republicane si internationale, diplome de participare la concursuri, olimpiade, expozitii organizate de Ministerul Educatiei si Ministerele de resort.
   5. Certificat despre componenta familiei (pentru abiturienții din familii cu 4 și mai mulți copii aflați la întreținere părintească).