• Acte necesare:

   1. Actul de studii in original (cu anexa respectiva).
   2. Buletinul de identitate sau adeverinta de nastere (pentru cei care n-au atins varsta de 16 ani).
   3. 6 fotografii 3x4.
   4. Certificatul medical tip (Nr. 086 - U) eliberat in anul admiterii de circumscriptia medicala respectiva.
   5. Extrasul din carnetul de munca (pentru cei angajati).
   6. Diplome de gradul I-III obtinute la concursurile scolare, republicane si internationale, diplome de participare la concursuri, olimpiade, expozitii organizate de Ministerul Educatiei si Ministerele de resort.
   7. Certificat despre componenta familiei.