• Ordin CIUB nr. 87 din 26-02-2021

     • Cu privire la suspendarea organizării şi desfășurării Olimpiadelor școlare

      ORDIN

      Nr. 87 din  26.02.2021

      Cu privire la suspendarea organizării şi desfășurării Olimpiadelor școlare

       

      În temeiul Hotărârii nr. 47 din 26.02.2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății elevilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID- 19 în țară,

      ORDON:

      1. Se suspendă organizarea şi desfășurarea Olimpiadele școlare la disciplinele de studii, cu prezența fizică a persoanelor, începând cu data de 27-02-2021. 
      2. Prezentul ordin se aduce la cunoștința elevilor colegiului prin intermediul sistemului informațional al colegiului.
      3. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina metodistului – dna Inga Pavlov.
      4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Zinaida Dolință, director adjunct pentru instruire şi educație.

       Directorul colegiului                                        Gr. Gaitur

     • Ordin CIUB nr. 85 din 26-02-2021

     • Cu privire la organizarea procesului educațional online

      ORDIN

      Nr. 85 din  26.02.2021

       

      Cu privire la organizarea procesului educațional în Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

       

      În temeiul Hotărârii nr. 47 din 26.02.2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății elevilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID- 19 în țară şi Ordinul MECC nr. 198 din 26.02.2021,

      ORDON:

      1.  A organiza procesul educaţional în cadrul Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți la distanță, conform modelului 5: Învățarea la distanță – online, în perioada 01-15 martie 2021.

      2. Directorii adjuncți (Zinaida Dolinţă şi Elena Statnic) vor organiza procesul educațional la distanță prin utilizarea sistemului informațional al colegiului – EduPage în perioada în care este restricționată desfășurarea procesului educațional în incinta colegiului, conform documentelor, după cum urmează:

      • Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (aprobată prin ord. nr. 351 din 19.03.2020);
      • Regulamentulcadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat (aprobat prin OMECC nr. 350 din 19.03.2020);
      • Ordinului intern al colegiului nr. 246 din 30-11-2020 Cu privire la implementarea EduPage 2020-2021;
      • INSTRUCȚIUNEA de securitate și sănătate în muncă în legătură cu situația epidemiologică din țară și apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID19, aprobată prin ordinul intern 109 din 20-03-2020;
      • INSTRUCȚIUNEA de securitate și sănătate în muncă pentru angajații care desfășoară munca de la domiciliu, aprobată prin ordinul intern 109 din 20-03-2020.

      3. Prezentul ordin se aduce la cunoștința tuturor elevilor şi  cadrelor didactice ale colegiului prin intermediul sistemului informațional al colegiului EduPage.

      4. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina tuturor cadrelor didactice ghidate de șefii catedrelor Natalia Cojocari, Irina Vrancean, Iulia Lîsenco şi Natalia Guțan.

      5. Monitorizarea promovării orelor online SINCRON prin sistemul EduPage se pune în sarcina dlui Cislaş Valentin, șef secție didactică.

      6. Contabilitatea va achita orele promovate ONLINE conform raportului generat de sistemul informațional al colegiului semnat de către șeful secției dl Cislaş Valentin.

      7. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Zinaida Dolință, director adjunct pentru instruire şi educație, persoană desemnată responsabil de formarea profesională online la nivelul instituției.

       

      Instrucțiunile de organizare a procesului educaţional prin sistemul EduPage pot fi accesate la următorul link

      https://drive.google.com/drive/folders/1OxZ-3XBJZ_8uWncKpXu8HFSFjDDNGTvG?usp=sharing

       

     • Din 1 martie 2021 se va aplica modelul 5 de studii Învățarea la distanță – online

     • Prin prezentul mesaj, se aduce la cunoștință Ordinul MECC nr. 198 din 26.02.2021.

      Conform acestuia procesul educațional în instituțiile de învăţământ profesional tehnic publice și private, se va desfășura la distanță, conform modelului 5: Învățarea la distanță – online, în perioada 01 - 15 martie 2021.

      Totodată, decizia de a organiza olimpiadele zonale a fost suspendată. 

      Multă sănătate dvs.

     • Întâlnire cu absolvenții „La noi acasă”

     • Dragi absolvenți ai Colegiului de Industrie Ușoară!

      Condițiile pandemice nu ne taie entuziasmul și dorul de discuții cu Dumneavoastră, oferindu-ne curajul să organizăm ONLINE tradiționala ÎNTÂLNIRE CU ABSOLVENȚII cu genericul ,,LA NOI ACASĂ”

      Vineri, 05.02.2021, începând cu ora 12.00, accesul la discuții va fi deschis.

      Linkul : meet.google.com/qka-nrgx-buo

      Vă așteptăm cu mult drag!

      Vineri, 05.02.2021, începând cu ora 12.00, accesul la discuții va fi deschis.

      Linkul : meet.google.com/qka-nrgx-buo

   • Contacte

    • Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
    • colindus.balti@gmail.com
    • (+373) 67202154 / 231-7-25-37 - anticamera (+373) 67202153 / 231-6-53-79 - director-adjunct IPP (+373) 67202155 / 231-7-13-61 - șef secție didactică I E (+373) 67202156 / 231-7-13-61 - șef secție didactică II C (+373) 67202152 / 231-7-02-75 - contabil şef (+373) 67202158 / 231-7-02-75 - contabil (+373) 67202140 paza bloc studii (+373) 67202141 asistent medical (+373) 67202142 / 231-6-56-92 - cămin
    • 3100 str. I. Franco 17 mun. Bălți Republica Moldova
    • colindus.balti@gmail.com
    • greggaitur@gmail.com
   • Logare