• Aviz

     • Elevele care doresc să se înscrie la Teatrul de Modă ,,Grația”, sunt rugate să se prezinte în Sala de festivități, pe data de 06.10.2020, la ora 11.40 (pentru elevii care frecventează orele în schimbul I) și 15:40 (pentru elevii care frecventează orele în schimbul II).

      Cerințe față de candidate: pantofi pe toc (înalt), colanți de damă în culoarea pielii, fustă scurtă, mască.

      Vă așteptăm!!!

     • INSTRUCȚIUNEA ȘI REGLEMENTĂRILE

     • privind măsurile de protecție  aplicate pentru organizarea activității  Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți în contextul epidemiologic al COVID – 19, în   anul de studii 2020 - 2021

      I. Principiile generale care stau la baza măsurilor sunt:

      • menținerea distanței fizice de cel puțin 1,5 metri;
      • prevenirea aglomerării;
      • curățarea și dezinfectarea spațiilor și echipamentelor cu produse biocide avizate;
      • informarea, instruirea și comunicarea (părinți, elevi, personal didactic și nedidactic);
      • protecția sănătății elevilor, cadrelor didactice și a personalului nedidactic, aflat în grupele de vârstă expuse riscului și/sau având afecțiuni cronice și/sau stări imunosupresive;
      • respectarea legislației sanitare în vigoare.

      II. Măsuri de protecție în CIUB pentru organizarea procesului educațional

      în contextul epidemiologie al COVID – 19

      1. Organizarea spațiilor educaționale:

       Au fost  create,  în interiorul instituțiilor de învățământ, circuite clare: ALBASTRU, ORANJ, VERDE  prin demarcare cu benzi vizibile care vor asigura „trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul instituției  și de părăsire a instituției, facilitând păstrarea unei distanțe între persoane de cel puțin 1,5 metri pe tot parcursul aflării  în instituția de învățământ.

      2. Organizarea spațiilor în  sălile pentru cursuri

      2.1. Fiecare elev va ocupa zilnic același loc în bancă la o distanță de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți,  pe bancă  fiind indicat numele elevului,  iar pe ușa sălii de clasă, lista elevilor,  respectiv: subgrupa I  și subgrupa II.

      2.2. Experimentele (la orele de chimie/fizică/biologie), care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi,   nu se organizează. Elevii  nu se vor muta din sala de lecții/cursuri de bază în laboratoare. Experimentele pot fi prezentate pe înregistrări video.

      2.3. Lecțiile  de educație fizică vor fi organizate în aer liber, fără utilizarea inventarului sportiv.

      3. Organizarea programului de instruire

      3.1. Intrările și  ieșirile grupurilor de elevi  din instituție sunt eșalonate,  după culorile respective pentru a se evita aglomerările. (Schema se anexează)

      3.1.1. Orarul sunetelor:

      Graficul sunetelor

            Schimbul I                                        Schimbul II

            I.     08.00-08.45                                  I.      12.00-12.45

            II.    08.55-09.40                                  II.     12.55-13.40

            III.   09.50-10.35                                  III.    13.50-14.35

            IV.  10.45-11.30                                   IV.    14.45-15.30

      3.2.   Diminuarea timpului alocat orelor de curs:

      3.2.1. După caz, durata orei academice a fost redusă până la 45 min.

      3.2.2. Durata pauzelor este de 10 min. și respectiv 30 min. pentru a fi asigurată aerisirea încăperilor și igienizarea mâinilor.

      3.3. În cazul organizării activităților extrașcolare, vor fi respectate obligatoriu măsurile de prevenire și control a infecției.

      4. Organizarea și efectuarea triajului epidemiologic

      4.1.  Zilnic, la cele trei intrări,  se va efectua triajul epidemiologic al elevilor  și  al personalului la intrarea în instituția de învățământ.   Termometria  este efectuată de profesorii de serviciu, preventiv instruiți.  (Graficul de serviciu a profesorilor se anexează)

      4.2. Triajul va include   măsurarea temperaturii cu termometre non - contact.

      4.3. În cazul în care elevii,  la triajul epidemiologie sau în timpul orelor de curs, prezintă:  temperatură corporală mai mare de 37,0 °C și/sau simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, rinoree, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de boală,  aceștia vor fi izolați într-un spațiu desemnat pentru acest scop, până la venirea părinților sau, după caz, a ambulanței.  După depistarea cazului, se va informa medicul de familie despre suspecția de COVID-19.  Investigația epidemiologică și coordonarea măsurilor de răspuns se va realiza de comun cu specialiștii CSP teritoriale, iar organizarea și implementarea măsurilor se va realiza de către administrația colegiului.

      5. Adoptarea de măsuri igienico-sanitare:

      5.1   Acțiuni referitor la măsuri igienico-sanitare

      Nr.                        Acțiuni                                                                          Perioada                     Responsabili

      1      Instruirea personalului cu privire la:                                           26 august 2020                  V. Surdu

              - pericolele produselor chimice utilizate;                                                                                    V. Băbălău

              - modul de utilizare în siguranță a detergenților                                                                         V. Lupașcu

                 și dezinfectanților; 

              - operațiunile de curățare și dezinfectare a spațiilor.

       

      2.   Întocmirea și aprobarea schemelor                                                    26 august 2020                   V. Lupașcu

            de curățare și dezinfectare a spațiilor

       

      3.   Curățarea și dezinfectarea spațiilor instituției, în conformitate           Zilnic,                                   Personalul

            cu prevederile Anexei la Instrucțiunea privind măsurile de                 Conform schemei de               auxiliar;

            protecție care trebuie aplicate pentru organizarea                              curățenie și dezinfecție

           activității instituțiilor de învățământ în contextul

           epidemiologic al COVID-19    

       

      5.2.   Planul de curățenie și dezinfecție a spațiilor  în Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți se anexează.

      6. Organizarea și asigurarea accesului elevilor  la facilitățile de spălare/dezinfecție a mâinilor

      6.1. Spălarea mâinilor.

      Toți elevii și personalul instituției trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini (cu apă și săpun sau soluție hidroalcoolică dezinfectantă) astfel:

      6.1.1. Imediat după intrarea în instituție și înainte de a intra în sala de curs;

      6.1.2. Spălatul și/sau dezinfecția mâinilor după utilizarea toaletei, după tuse sau strănut, sau atunci când mâinile sunt vizibil murdare.

      6.1.3. Toți elevii și angajații instituției se vor spăla obligatoriu pe mâini cât mai des posibil, recomandabil la maxim 2 ore.

      6.1.4. A fost asigurat un număr suficient de recipiente cu  săpun lichid la toalete.

      6.1.5. Lângă fiecare lavoar a fost plasat câte un uscător electric pentru mâini.

      6.1.6. Când mâinile nu sunt vizibil murdare se va utiliza antisepticul pe baza de alcool pentru igienizarea mâinilor.

      6.2. Este asigurată  dezinfecția mâinilor atât pentru elevi  cât și pentru personalul instituției cu antiseptic avizat pe bază de alcool la  fiecare intrare în instituție și  în sala de curs.  Recipientele  cu antiseptic pe bază de alcool sunt amplasate în locuri vizibile, ușor  accesibile în interiorul încăperii (sală de curs, birou).

      7. Instruiri periodice ale elevilor  privind măsuri de prevenire a infecției COVID-19:

      În blocul de studii și în căminul CIUB, (în grupurile sanitare), sunt afișate postere care prezintă modalitatea de spălare a mâinilor. Cel puțin o dată pe săptămână elevii vor fi informați  de către cadrele didactice despre măsurile de protecție împotriva noului coronavirus:

      7.1.  Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun.

      7.2.  Mențineți distanța de cel puțin 1,5 metri față de celelalte persoane.

      7.3.  Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate.

      7.4.  Deoarece picăturile nazofaringiene răspândesc virusul, igiena respiratorie este foarte importantă. Acoperiți-vă gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista utilizată.

      7.5. Curățați obiectele/suprafețele utilizate/atinse frecvent înainte de a le folosi  (folosind șervețele/lavete impregnate cu soluție dezinfectantă hidroalcoolică sau substanțe biocide).

      7.6. Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse sau dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală.

      8. Purtarea măștilor faciale de protecție

      8.1.  Purtarea măștilor faciale de protecție (cu acoperirea nasului și a gurii) în cadrul instituției de învățământ este obligatorie pentru personalul instituției de învățământ.

      8.2.  Ca măsură de prevenire și control a infecției cu COVID-19 elevii  sunt încurajați să poarte masca de protecție în situația în care nu poate fi respectată distanța fizică sau la indicații medicale. Masca trebuie să acopere gura și nasul.

      8.3.  În funcție de situația epidemiologică din regiune, în baza deciziilor Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică, condițiile de purtare a măștilor faciale de protecție de către elevi  în cadrul colegiului pot fi revizuite.

      9. Alte măsuri

      9.1. Asigurarea că elevii nu vor utiliza în comun obiecte precum pahare, tacâmuri, pixuri, creioane, caiete, telefoane mobile etc.

      9.2. Sala de bibliotecă se recomandă a fi utilizată individual numai cu scopul de a primi sau a returna literatura împrumutată.

      9.3. Organizarea cazării în căminele din subordinea instituțiilor de învățământ se va realiza în confirmate cu Recomandările pentru deschiderea căminelor din subordinea instituțiilor de învățământ de stat, în contextul COVID-19, expuse în Suplimentul nr.3  ( Anexa la Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru  sănătate publică).

      10. Recomandări pentru situații de confirmare a cazurilor de infecție COVID-19

      10.1. În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la un elev  -  toți  elevii  din  grupa academică în care acesta făcea studiile se plasează în autoizolare la domiciliu pentru perioada de 14 zile, calculul zilelor fiind efectuat de la ultima zi a contactului cu elevul confirmat „COVID-19 - pozitiv”. Grupa  va continua studiile în regim on-line pentru perioada menționată (14 zile). Decizia privind autoizolarea profesorilor, care au predat în  grupa academică respectivă va fi luată de către conducătorul instituției de învățământ, prin coordonare cu medicul epidemiolog teritorial, reieșind din specificul didactic și riscurile epidemiologice.

      10.2. În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la unul sau mai mulți membri ai familiei elevului - acesta se va plasa în autoizolare la domiciliu pentru 14 zile de la ultima zi de contact cu persoana infectată.

      10.3. În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la unul din profesori - decizia privind plasarea în autoizolare a elevilor  se va lua de către conducătorul instituției de învățământ, prin coordonare cu medicul epidemiolog teritorial, reieșind din specificul didactic și riscurile epidemiologice.

      10.4. Revenirea în colectivitate a elevilor care au avut probleme de sănătate și nu au frecventat orele se va realiza obligatoriu în baza certificatului medical.

      III. Dispoziții finale

      1. Fondatorul ia decizia şi emite ordin de deschidere a instituției în baza prezentării de către conducătorul instituției a Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de învățământ, însoțit de avizele ANSP si ANSP.

      2. Deciziile referitor la sistarea sau reluarea ulterioară a activității instituțiilor de învățământ vor fi luate de către Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică.

       

       

      REGLEMENTĂRILE

      privind organizarea procesului educațional în învățământul profesional tehnic, a. s. 2020-2021

      I. Dispoziții generale

      1. Reglementările privind organizarea procesului educațional în învățământul profesional

      tehnic, anul de studii 2020-2021 (în continuare - Reglementări), stabilesc managementul acțiunilor cadrelor de conducere și didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic publice și private (în continuare - instituții de învățământ) în vederea organizării, în contextul situației epidemiologice de COVID-19, a procesului educațional în anul de studii 2020-2021.

      2. Obiectivele Reglementărilor sunt:

      • De a desfășura acțiunile administrative pentru buna funcționare a instituțiilor de învățământ
      • în situația epidemiologică cauzată de riscul infectării cu COVID-19;
      • De a reglementa organizarea procesului educațional în anul de studii 2020-2021, conform
      • modelelor recomandate (Anexa la reglementări), asigurând respectarea măsurilor/recomandărilor de sănătate publică în contextul situației epidemiologice de COVID-19;
      • De a mobiliza comunitatea educațională pentru respectarea, protecția și asigurarea drepturilor elevului la educație de calitate.

      II. Managementul organizării anului de studii 2020-2021

      3. În procesul de pregătire a funcționării instituțiilor de învățământ în anul de studii 2020-2021, în contextul situației epidemiologice de COVID-19, directorul instituției de învățământ:

      1) A asigurat evaluarea capacității instituțională de desfășurare a activității în condiții de siguranță, inclusiv potențialele riscuri privind accesul elevilor și al angajanților, deplasarea spre și de la instituție, ținând cont de situația epidemiologică din localitate;

      2) A stabilit, în limitele resurselor disponibile, modul de organizare a procesului educațional, conform modelelor recomandate, respectând   algoritmul:

      • analiza  modelele de organizare a procesului educațional în funcție de posibilitățile instituționale, inclusiv financiare,  raportate recomandărilor de sănătate publică;
      • consultarea, în mod obligatoriu, cu cadrele didactice, părinții/reprezentanții legali ai acestora inclusiv și cu elevii modelul/modelele de organizare recomandate pentru implementare;
      • aprobarea la Consiliul Profesoral componenta educațional-organizatorică și la Consiliul de administrație componenta administrativ-financiară;
      • întreprinderea demersurilor în vederea identificării resurselor financiare suplimentare, dacă se constată insuficiența resurselor financiare pentru aplicarea modelului selectat;
      • informarea  MECC al RM  despre selectarea  și aprobarea  modelului  de organizare a procesului educațional.

      A fost selectat Modelul  2:  Învățarea în două schimburi.

      În condițiile contextului pandemic, în cazul instituțiilor de învățământ cu mulți elevi, organizarea activității educaționale se poate realiza în 2 schimburi.

       Notă/Recomandări:

      ▪  La necesitate, se pot organiza lecții cu timp redus, pentru a permite schimbului al II-lea să înceapă lecțiile mai devreme

      4. Organizarea comunității educaționale (cadre didactice, elevi, părinți):

      • Cadrele didactice:
      1. Se prezintă la serviciu la ora 7.15 ( diriginții și cadrele didactice de serviciu);
      2. Se prezintă la posturile de serviciu și cele de termometrie conform graficilor aprobate;
      3. Monitorizează zilnic starea de sănătate a elevilor cu înscrierea rezultatelor într-un registru
      4. special;
      5. Consultă și ia în considerare opinia elevilor referitor la climatul psiho-emoțional, accesul și
      6. calitatea procesului educațional etc.;
      7. Asigură respectarea distanței fizice în timpul orelor, dar și în timpul pauzelor;
      8. Supraveghează contextul de respectare a deplasării elevilor în timpul pauzelor;
      9. Recomandă, la necesitate, elevilor și părinților/reprezentanților legali ai acestora servicii de consiliere psihologică, precum și la servicii de asistență socială.

      În vederea asigurării aspectelor specifice de organizare a procesului educațional, cadrele didactice:

      1. Adaptează în mod corespunzător proiectarea de lungă durată la unitate de curs (disciplină)/modul pentru fiecare grupă, în funcție de formele de organizare a procesului educațional la distanță și de gradul de participare al elevilor precum și în funcție de realizarea unităților de competență, proiectate în anul de studii 2019-2020;
      2. Structurează activitatea de consolidare/aprofundare/recuperare din perspectiva asigurării continuității finalităților educaționale și eșalonării logice a activităților didactice în vederea formării unităților de competență.
      • Diriginții:
      1. Monitorizează, zilnic, starea de bine a elevilor din grupă cu înscrierea rezultatelor într-un registru special;
      2. Mențin o colaborare permanentă și respectoasă cu familia elevului, inclusiv poartă un dialog deschis privind modul de viață sănătos al elevului;
      3. Consolidează parteneriatul eficient cu familia în vederea dezvoltării competențelor parentale și contribuie la construirea unor relații pozitive între părinți și elevi, părinți și cadre didactice;
      4. Examinează toate cazurile suspecte de violență față de elev, inclusiv de bullying,  cyberbullying (tachinare, intimidare) și le raportează coordonatorului pentru protecția elevului față de violența din instituție, conform procedurii în vigoare.
      •  Psihologul:
      1. Va acorda asistență psihologică elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru a-i ajuta să depășească eventuale perioade temporare de criză emoțională;
      2. Va oferi suport elevilor, părinților și cadrelor didactice;
      3. Va oferi sprijin psihologic părinților în vederea gestionării constructive și non-violente a relației cu copiii, în contextul continuării la distanță a procesului educațional;
      4. Va oferi sprijin psihologic cadrelor didactice în vederea prevenirii sindromului arderii profesionale, a stresului și anxietății;
      5. Va sesiza și informa administrația instituției cu referire la cazurile care necesită o abordare specializată (servicii medicale, sociale);
      6. Va conlucra cu diriginții în vederea monitorizării stării de bine a elevilor și siguranței acestora.
      •  Elevii:
      1. Intră în colegiu (și ies) numai pe ușa atribuită grupei (schema de acces);
      2. Comunică dirigintelui despre orice caz de îngrijorare legat de starea de sănătate a sa precum și a colegilor săi;
      3. Respectă distanța fizică în timpul orelor, dar și în timpul pauzelor;
      4. Respectă măsurile de protecție conform cerințelor în vigoare;
      5. Frecventează regulat orele de contact direct/online conform orarului stabilit;
      6. Se pregătesc sistematic/conștiincios de lecții;
      7. Participă la acțiunile de curățenie și dezinfecție a spațiilor de instruire;
      8. Se implică activ în activitățile didactice, inclusiv în cazul când acestea sunt desfășurate online.
      •  Părinții:
      1. Mențin comunicarea cu dirigintele și informează despre starea de sănătate a elevului;
      2. Asigură condiții optime de participare a elevului la ore, în cazul când acestea se realizează online;
      3. Monitorizează prezența elevului la ore, în cazul când acestea se realizează la distanță;
      4. Informează dirigintele/șeful de secție despre motivul absenței elevului la ore, în cazul când acestea se realizează online.

      5. Organizarea stagiilor de practică se realizează după cum urmează:

      1. Asigurarea tuturor măsurilor și recomandărilor de sănătate publică la locul desfășurării stagiului de practică;
      2. Stagiile de practică pot fi desfășurate în ateliere, laboratoare, subdiviziuni ale instituțiilor de învățământ profesional tehnic, întreprinderi, organizații, companii,  cu respectarea normelor de sănătate publică în condițiile prezentului ordin;
      3. Organizarea, după caz, a unor activități din cadrul practicii în regim on-line, cu monitorizarea activității elevilor în acord cu sarcinile stabilite;
      4. Stagiile de practică care se desfășoară în sălile de curs și care sunt ghidate de către cadrul didactic – coordonator din instituție se vor desfășura, după caz, combinat, prin împărțirea în săptămâni de prezență în instituția de învățământ și în săptămâni de comunicare la distanță, reducând astfel timpul de aflare a elevului în incinta instituției;
      5. În săptămânile de prezență în laboratoarele/atelierele instituției vor fi desfășurate activități de aprofundare a cunoștințelor teoretice;
      6. În zilele de comunicare la distanță va fi abordat materialului teoretic și oferit suportul informațional elevilor;
      7. Se recomandă selectarea unității economice capabile să asigure elevilor stagiari condițiile necesare pentru organizarea și desfășurarea în corespundere cu normativele de sănătate publică.

      Aprobat

      la ședința Consiliului administrativ,

      proces – verbal  nr. 16 din  25.08.2020

     • Programul de activitate pentru 1 septembrie 2020

     • Prima oră din anul școlar va fi dedicată Comportamentului responsabil în spațiul școlii și în comunitate.

       

      Anul I  Se prezintă la orele 8.00

      8.00 - 8.15  – Prezentarea administrației colegiului  și diriginților grupelor.

      • grupele cu instruire în limba română în sala de festivități;
      • grupa cu instruire în limba rusă în sala de lectură.

      8.15 - 8.45  – Prima oră de dirigenție, după cum urmează:  

      • F 011-  Sala de festivități
      • F 021 – Sala de lectură
      • SSM 011 – Sala media
      • M  011 – Cab. 211

       

      Anul II  Se prezintă la orele 9.00    

      9.00 - 9.45  – Prima oră de dirigenție, după cum urmează:  

      • M /MT 912 – Sala de lectură
      • M  922 – Cab. 205
      • F  912 –Sala de festivități
      • F  922 – Cab. 215
      • SSM  912 – Cab.  204

       

      Anul III Se prezintă la orele 10.00  

      10.00 - 10.45  – Prima oră de dirigenție, după cum urmează:  

      • M/MT 813 – Sala de festivitățți
      • M 823 - Sala media
      • MA 813 – Cab. 107
      • F 813 – Sala de lectură
      • F 823 – Atelierul 001
      • SSM 813 – Cab. 215

       

      Anul IV  Se prezintă la orele 11.00  

      11.00 - 11.45  – Prima oră de dirigenție, după cum urmează:  

      • M 714 – Sala media
      • M 724 – Cab. 306
      • F 714 – Sala de lectură
      • F 724 – Atelierul  001
      • FȚ 714 – Cab. 112
      • SSM 714 - Cab. 102
     • Stimați colegi, dragi elevi şi părinți.

     • Stimați colegi, dragi elevi şi părinți.

      1. Începând din 1 septembrie, anul de studii 2020-2021, vom activa în 2 schimburi. Lecțiile din schimbul 1 vor începe la ora 8.00 schimbul 2 vor începe la ora 12.00. Orarul lecțiilor în schimbul 2 este identic orarului din schimbul 1.

      Durata perechilor este de 45 min. Studiul Individual – online (sincron/asincron) în baza unui orar separat.

      Grupele vor fi divizate în 2 subgrupe:

      • prima subgrupă (prima jumătate din lista elevilor) - schimbul 1,
      • a doua subgrupă - schimbul 2.

      La limbile străine subgrupele vor fi divizate după limba străină studiată (lecțiile de limbi străine se promovează chiar şi cu un singur elev dacă este doar unul din subgrupa 1 sau 2).

      Blocul de studii este divizat în 3 zone: ALBASTRU, ORANGE şi VERDE. Fiecare zonă are ușa de intrare şi ieșire.

      Grupele de elevi se vor afla toate perechile în aceiași sală de clasă (cu excepția lecțiilor de limbi străine).

      Începem anul școlar așa.

      Mai apoi vom vedea cum merg lucrurile.

                                  Graficul sunetelor

      Schimbul I                                        Schimbul II

      I.     08.00-08.45                                  I.      12.00-12.45

      II.    08.55-09.40                                  II.     12.55-13.40

      III.   09.50-10.35                                  III.    13.50-14.35

      IV.  10.45-11.30                                   IV.    14.45-15.30

       

      2. CERINȚE UNICE LA PREZENTAREA ÎN ŞCOALĂ:

      • La momentul intrării în colegiu, până la ușă sălii de clasă, elevii poartă măști. La intrare în clasă, elevii scot masca şi o pun într-o sacoșă sigilată, în geantă ( la întoarcere de la colegiu, după lecții, pe drum acasă, elevii poartă iar masca). În pauze -  mască obligatoriu.
      • TOȚI elevii vor avea șervețele uscate şi dezinfectant pentru uz personal.

      3. Ghișeul alimentar nu va funcționa (este îmbulzeală). Prin urmare, toți se vor alimenta cu produse (biscuiți, tartine etc.) pregătite şi aduse de acasă.

      4. Pentru părinţi. În condițiile în care elevii nu au frecventat 6 luni  școala, este momentul prielnic ca părinții să discute cu ei despre comportamentul social (nu mă îmbulzesc, respect distanța socială față de profesor şi colegi etc.) şi despre cultura igienică (spălatul des pe mâini, dezinfectarea, tușitul şi strănutul corect etc.). Chiar dacă elevii sunt mari, ei au nevoie de aceste discuții. Nefrecventarea școlii i-a dezorganizat şi demotivat. De aceea este important să-i ajutăm să revină la normalitate. Împreună desigur.

      5. Accesul persoanelor străine şi al părinților în colegiu este INTERZIS.

      6. Pentru siguranța elevilor în sala de clasă, recomandăm  folosirea soluției dezinfectante pentru suprafețe şi mâini.

      7. Căminul se va repartiza la data de 1 septembrie.

      Cu alte detalii vom reveni.

      Multă sănătate!

     • Sala Media - pragmatism, eficiență şi motivație profesională

     • Atunci când ne-am propus sa obținem vizibilitate şi promovare la un nivel mai înalt, am schimbat strategia de comunicare: din zona confortului spre cea a curiozitãții şi implicãrii. Astfel am ajuns sã-i convingem pe reprezentanții #AED şi #LED cã vom face față provocării şi ne vom integra în mod responsabil în toate activitățile proiectului #CONSEPT IV Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova.

      Astăzi le suntem recunoscători pentru investițiile majore în potențialul uman al instituției şi pentru o Sală Media atât de bine amenajată cu mobilier de calitate şi utilată cu tehnică modernă. Această sală va constitui un nucleu educațional în cadrul instituției nu doar în timpul orelor, ci şi în afara lor. 
          AED şi LED, vă mulțumim din suflet pentru răbdare, colaborare şi efort. Ne asumăm responsabilitatea de a îndreptăți numele proiectului CONSEPT IV şi de a răspunde afirmativ şi calitativ tuturor provocărilor educaționale.

      Proiectul CONSEPT IV Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova implementat de Asociația Obștească "Educație pentru Dezvoltare" (AED) cu suportul financiar al Fundației LED

     • Instruirea practică online 2020

     • Instruirea la distanţă nu este impediment pentru creativitate.

      Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături - Lucrările elevilor anului 2 de studii.

      Maistru - Cişco Marina

  • Contacte

   • Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
   • colindus.balti@gmail.com
   • (+373) 67202154 / 231-7-25-37 - anticamera (+373) 67202153 / 231-6-53-79 - director-adjunct IPP (+373) 67202155 / 231-7-13-61 - șef secție didactică I E (+373) 67202156 / 231-7-13-61 - șef secție didactică II C (+373) 67202152 / 231-7-02-75 - contabil şef (+373) 67202158 / 231-7-02-75 - contabil (+373) 67202140 paza bloc studii (+373) 67202141 asistent medical (+373) 67202142 / 231-6-56-92 - cămin
   • 3100 str. I. Franco 17 mun. Bălți Republica Moldova
   • colindus.balti@gmail.com
   • greggaitur@gmail.com
  • Logare