• ORDIN cu privire la recalcularea taxei de cazare în cămin

     • ORDIN

      Nr. 129 din  12.05.2020

       

      Cu privire la recalcularea taxei de cazare

      în căminul Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți

       

      În temeiul scrisorii nr 03/2-09/2399 din 07.05.2020 și a procesului verbal nr.14 al ședinței consiliului de administrație din 08.05.2020,

      ORDON:

      I.         A recalcula, elevilor locatari ai căminului colegiului, plata taxei de cazare pentru semestrul II al anului de studii 2019-2020 după cum urmează:

      • pentru perioada 01.01.2020 – 23.03.2020 se încasează plata taxei pentru cămin;
      • pentru perioada 24.03.2020 – 30.06.2020 taxa de cazare nu se încasează.

      II.      A calcula diferența dintre taxa de cazare achitată și taxa de cazare pentru perioada efectiv locuită (până la 23.03.2020, inclusiv).

      III.   La solicitare (cerere), a restitui elevilor care au achitat integral taxa de cazare, diferența prin una din modalitățile:

      •  transfer la card
      •  transfer în contul taxei de cazare stabilite pentru următorul an de studiu 2020-2021.

      IV.   Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina contabilului șef – dna Ana Șchiopu.

      V.      Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina directorului colegiului.

       

      Directorul colegiului                                                            Gr. Gaitur

       

        

     • ORDIN cu privire la suspendarea desfășurării Olimpiadelor Republicane și amânarea desfășurării testării candidaților la examenele naționale de absolvire în Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

     • Cu privire la suspendarea desfășurării Olimpiadelor Republicane și amânarea desfășurării testării candidaților la examenele naționale de absolvire în Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

       

      În temeiul Dispoziției nr. 4 din 24.03.2020, Dispoziției nr. 6 din 26.03.2020  a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor şi angajaților, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID- 19 în țară şi Ordinului MECC nr. 387 din 27.03.2020,

      ORDON:

      1. Se suspendă participarea elevilor colegiului la Olimpiadele Republicane la disciplinele de studiu până la data de 18 mai 2020, inclusiv.
      2. Se amână desfășurarea testării candidaților la examenele naționale de absolvire, stabilite pentru perioada 30 martie — 10 aprilie curent, pentru o perioadă care va fi anunțată suplimentar.
      3. Prezentul ordin se aduce la cunoștința elevilor anului 3 ai colegiului prin intermediul poștei electronice, rețelelor sociale.
      4. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina șefului secției didactice – dna Inga Edu.
      5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Zinaida Dolinţă, director adjunct pentru instruire şi educație.

      Directorul colegiului                                                                 Gr. Gaitur

     • Sincere condoleanţe!

     • În aceste clipe de adâncă tristețe este foarte greu să găsești cuvintele, pentru că nimic nu-ți mai poate mângâia sufletul odată cu pierderea ființei iubite. Sincere condoleanțe familiilor îndoliate ale colegilor noștri, Dumitru Moscalu şi Diana Neghină! Când timpul este pe sfârșite şi o ființă dragă ne părăsește pentru totdeauna, soarele își pierde căldura razelor sale, iar noi purtăm doliul întunericului, care rămâne în urma ei. Dumnezeu să-l ierte pe tatăl şi bunelul Dvs!

     • ORDIN cu privire la suspendarea procesului educațional în Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

     • Cu privire la suspendarea procesului educațional în Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

       

      În temeiul Dispoziției nr. 4 din 24.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (pct. 44 şi pct. 1 din Anexă), în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID- 19 în țară şi Ordinul MECC nr. 377 din 25.03.2020,

       

      ORDON:

      1.  A prelungi suspendarea procesului educațional în cadrul Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți pe toată durata stării de urgență.
      2. Directorii adjuncți (Zinaida Dolinţă şi Elena Statnic) vor organiza procesul educațional la distanță prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, în perioada în care este restricționată desfășurarea procesului educațional în incinta colegiului, conform documentelor, după cum urmează:
      • Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (aprobată prin ord. nr. 351 din 19.03.2020);
      • Regulamentulcadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat (aprobat prin ord. nr. 350 din 19.03. 020);
      1. Prezentul ordin se aduce la cunoștința tuturor cadrelor didactice ale colegiului prin intermediul poștei electronice, rețelelor sociale.
      2. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina șefilor catedrelor Natalia Cojocari, Irina Vrancean şi Natalia Guțan.
      3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Zinaida Dolinţă, director adjunct pentru instruire şi educație, persoană desemnată responsabil de formarea profesională online la nivelul instituției.

      Directorul colegiului                                                                 Gr. Gaitur

     • Ordin cu privire la suspendarea procesului educațional

     • Cu privire la suspendarea procesului educațional în Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

       

      În temeiul Dispoziției nr. 1 din 18.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID- 19 în țară şi Ordinul MECC nr. 368 din 20.03.2020,

      ORDON:

      1.     A prelungi suspendarea procesului educațional în cadrul Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți până la 31 martie 2020.

      2.    Directorii adjuncți (Zinaida Dolinţă şi Elena Statnic) vor organiza procesul educațional la distanță prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, în perioada în care este restricționată desfășurarea procesului educațional în incinta colegiului, conform documentelor, după cum urmează:

      -       Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (aprobată prin ord. nr. 351 din 19.03.2020);

      -       Regulamentul-cadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat (aprobat prin ord. nr. 350 din 19.03. 020);

      3.        Prezentul ordin se aduce la cunoștința tuturor cadrelor didactice ale colegiului prin intermediul poștei electronice, rețelelor sociale.

      4.        Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina șefilor catedrelor Natalia Cojocari, Irina Vrancean şi Natalia Guțan.

      5.        Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Zinaida Dolinţă, director adjunct pentru instruire şi educație, persoană desemnată responsabil de formarea profesională online la nivelul instituției.

      Directorul colegiului                                                                 Gr. Gaitur

     • Ordin cu privire la desemnarea persoanei responsabile de organizarea formării profesionale

     • Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de organizarea formării profesionale în

      Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

       

      În temeiul Dispoziției nr. 1 din 18.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID- 19 în țară şi Ordinul MECC nr. 350 din 19.03.2020,

       

      ORDON:

       

      1.  A desemna persoana responsabilă, care va coordona organizarea formării profesionale în Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, dna Zinaida Dolinţă, director adjunct pentru instruire şi educație.
      2. A informa MEEC despre organizarea formării profesionale în colegiu în formatul stabilit de către Direcția învățământ profesional tehnic săptămânal vineri, până la orele 14.00, pe adresa de email a direcției inv.prof.tehnic@mecc.gov.md.
      3. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina dnei Zinaida Dolinţă, director adjunct pentru instruire şi educație.
      4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina directorului colegiului.

       

       

       

      Directorul colegiului                                                            Gr. Gaitur

     • Concurs  „Profesia: coloana vertebrală a vieţii“

     • Concurs

       „Profesia: coloana vertebrală a vieţii“

       

      Realizaţi un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiaţi în aşa fel încât să putem vedea ce reprezintă aceasta şi de ce aţi ales să studiaţi

      Cerinţe obligatorii

      1. Durata maximă 3 minute
      2. Clipul va conţine logoul Colegiului de Industrie Uşoară din Bălţi
      3. Metode retorice de prezentare terminologie din domeniu, ţinută decentă;
      4. Formularea clară a mesajului concentrat pe actualitate şi atractivitatea profesiei;
      5. Clipul va fi postat pe pagina de facebook al colegiului https://www.facebook.com/ciubalti/, în care se va indica:
       1. Numele prenumele autorului/autorilor;
       2. Specialitatea pe care o reprezintă;
      6. Doar după aceasta va fi distribuit pe alte pagini, reţele de socializare.
      7. Câştigătorii vor fi desemnaţi în baza numărului de puncte din like-uri, distribuiri şi comentarii din momentul înregistrării şi până pe 5 aprilie 2020.

      Succes!

     • Ziua Științei USARB

     • Biblioteca Științifică a Universității de Stat ,, Alecu Russo" din Bălți a găzduit azi, 8 octombrie 2019, evenimentul Ziua Științei USARB.

      Bucuroși de invitație!Mulțumim pentru colaborare și pentru plăcerea vizitei!

     • Echipa Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova

     • Echipa Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM), s-a deplasat, la 03 octombrie 2019, în orașul Bălți, unde, la solicitarea lui Grigore Gaitur, Directorul Colegiului de Industrie Ușoară din oraș, a fost evaluată instituția în privința accesibilității persoanelor cu dizabilități.În scurt timp, specialiștii AMM vor prezenta către conducerea instituției un raport în care vor prezenta soluții de îmbunătățire a accesibilității, pentru ca toți tinerii cu dizabilități care vor alege să-și continue studiile la acest colegiu, să nu întâlnească careva dificultăți arhitecturale.#asociatiamotivatie #colegiuldeindustrieusoaradinmunicipiulbaltiVă mulțumim pentru colaborare!

       

     • Dragii noștri elevi

     • Dragii noștri elevi!Vă mulțumim mult pentru Clipa de Suflet ce ne-a deschis ușa Zilei Lucrătorului din Învățământ!Sunteți florile ce răsar din sămânță așezată cu drag în pământul cunoașterii!03.10.2019

    • Conturi de utilizatori
     • Conturi de utilizatori

     • Pentru unele părți ale orarului sau de înlocuire, poate fi necesar să vă autentificați. Dacă ați pierdut parola, vă rugăm să utilizați linkul „Nu știu numele de conectare sau parola” și tastați-vă adresa de e-mail. Dacă nu ați primit încă parola, vă rugăm să așteptați, școala vă va oferi una când totul este gata de plecare.
  • Contacte

   • Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
   • colindus.balti@gmail.com
   • (+373) 67202154 / 231-7-25-37 - anticamera (+373) 67202153 / 231-6-53-79 - director-adjunct IPP (+373) 67202155 / 231-7-13-61 - șef secție didactică I E (+373) 67202156 / 231-7-13-61 - șef secție didactică II C (+373) 67202152 / 231-7-02-75 - contabil şef (+373) 67202158 / 231-7-02-75 - contabil (+373) 67202140 paza bloc studii (+373) 67202141 asistent medical (+373) 67202142 / 231-6-56-92 - cămin
   • 3100 str. I. Franco 17 mun. Bălți Republica Moldova
   • colindus.balti@gmail.com
   • greggaitur@gmail.com
  • Logare