• Obiectivele, misiunea

    •  

     Obiectivele

     Comisia de Evaluare Internă a calității are următoarele obiective:
     • evaluarea calității educaţiei oferite de către Colegiul de Industrie Uşoară, Bălţi şi asigurarea condiţiilor optime pentru realizarea acesteia;
     • elaborarea, coordonarea şi aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii;
     • monitorizarea activităţii colegiului în aspectul asigurării calităţii;
     • compatibilitatea activităţilor colegiului cu standardele internaţionale din domeniu;
     • asigurarea transparenţei proceselor de evaluare internă a calităţii;
     • implementarea indicatorilor de performanţă ca instrumente de măsurare a realizării cerinţelor definite de standardele de referinţă la standardele de sistem;
     • dezvoltarea şi promovarea culturii calităţii.

      

     Viziunea

     Formarea  unui  absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale și profesionale, activ integrat în viața socială, capabil să deschidă propria afacere sau să ia postul managerului de producere.

      

     Organizarea și funcționarea CEIAC

     Comisia pentru Evaluarea Internă şi Asigurarea Calității (CEIAC) este organizată şi funcţionează în conformitate cu legile, hotărârile de Guvern, ordinele Ministerului Educației al R. Moldova privind calitatea educației şi în baza deciziei interne a Colegiului de constituire a acesteia argumentată prin  Regulamentul de organizare și funcționare a CEIAC

      

     Misiunea

     Colegiului de Industrie Ușoară constă în instruirea tinerilor specialiști în domeniul industriei ușoare, capabili să se descurce în diverse condiții actuale de producere, să se  integreze în societate în conformitate cu cerințele actuale ale pieții muncii, să fie flexibili, ambițioși,  competitivi, cu competențe profesionale la nivelul cerințelor europene și disponibili pentru reconversie profesională.

      

     Calitatea educaţiei

     Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitat. Asigurarea calității educației exprimă capacitatea de a oferi programe de educație, în conformitate cu standardele enunțate.    Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității are rolul de a asigura calitatea în desfășurarea procesului educațional și de evaluare internă a calității educației în instituția dată. 
  • Contacte

   • Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
   • colindus.balti@gmail.com
   • (+373) 67202154 / 231-7-25-37 - anticamera (+373) 67202153 / 231-6-53-79 - director-adjunct IPP (+373) 67202155 / 231-7-13-61 - șef secție didactică I E (+373) 67202156 / 231-7-13-61 - șef secție didactică II C (+373) 67202152 / 231-7-02-75 - contabil şef (+373) 67202158 / 231-7-02-75 - contabil (+373) 67202140 paza bloc studii (+373) 67202141 asistent medical (+373) 67202142 / 231-6-56-92 - cămin
   • 3100 str. I. Franco 17 mun. Bălți Republica Moldova
   • colindus.balti@gmail.com
   • greggaitur@gmail.com
  • Logare