• Ordin CIUB nr. 99 din 26-03-2021

     • Cu privire la tezele semestriale

      ORDIN

      Nr. 99        din 26.03.2021

      Cu privire la tezele semestriale

          În temeiul ordinului MECC nr. 1190 din 30.10.2020 „Cu privire la Tezele semestriale, anul de studii 2020 – 2021”, Modelul II, plan – cadru 2.7 şi a hotărârii consiliului administrativ, proces verbal nr. 16 din 26.03.2021

      ORDON:

      1. A aproba lista disciplinelor școlare la care se vor organiza și susține teze semestriale sesiunea de vară 2020-2021 după cum urmează:
       

      Clasa X (an. I) profil real

      Grupa: M – 011

      1. Limba străină
      2. Matematica
      3. Informatica

      Grupa: SSM - 011

      1. Limba străină
      2. Matematica
      3. Chimia

      Clasa X (an. I) profil umanist

       Grupa: F – 011

      1. Istoria românilor și universală
      2. Matematica
      3. Chimia

      Grupa: F – 021

      1. Istoria românilor și universală
      2. Matematica
      3. Chimia
      4. Limba și literatura română

      Clasa XI (an. II) profil real

      Grupa: M(MT) – 912

      1. Matematica
      2. Geografia
      3. Chimia

      Grupa: M – 922

      1. Matematica
      2. Geografia
      3. Chimia
      4. Limba și literatura română

      Grupa: SSM – 912

      1. Matematica
      2. Geografia
      3. Istoria românilor și universală

      Clasa XI (an. II) profil umanist

      Grupa: F – 912

      1. Limba străină I
      2. Geografia
      3. Biologia

      Grupa: F – 922

      1. Limba străină I
      2. Geografia
      3. Biologia
      4. Limba și literatura românilor

      2. Responsabil de executarea prezentului ordin este desemnată dna Dolință Zinaida, director adjunct IE.

      Directorul colegiului                                        Gr. Gaitur

     • La mulți ani de 8 Martie!

     •   Este greu de imaginat o lume fără femei. Ele joaca un rol semnificativ în viaţa noastră, fie ca mame, surori, fiice sau prietene. Ele nu numai că ne-au îmbogățit viaţa cu prezența lor, ci ne-au arătat şi calea care duce la un viitor mai bun.

        Doamnele şi Domnițele din viaţa noastră dețin un loc special în inimile noastre si, fără ele, nu am avea parte de fericire. Este un privilegiu să sărbătorim toate lucrurile magice care fac o femeie atât de incredibil de specială.

        Viaţa, arta, chiar şi energia se declină la feminin. Privind femeile, sfârșești a crede în mitul cu supraoamenii în care fiecare din ele valorează cât doi bărbați. Ambițioase, dinamice, cu plăcerea muncii, emotive şi eficace, fac ca intervenția lor să fie mai intuitivă, mai psihologică, benefică…

        Ziua de 8 Martie este ziua feminității, a frumuseții, a dragostei, ziua în care femeia – ființa delicată, sensibilă, cea care dă viață, este în centrul atenției. În aceasta zi specială cu toții transmitem femeilor din viaţa noastră un gând bun.

        De 8 Martie vă urăm o primăvară frumoasă, cu soare, fericire şi toată dragostea noastră prinsă într-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primăveri!

     • Ordin CIUB nr. 87 din 26-02-2021

     • Cu privire la suspendarea organizării şi desfășurării Olimpiadelor școlare

      ORDIN

      Nr. 87 din  26.02.2021

      Cu privire la suspendarea organizării şi desfășurării Olimpiadelor școlare

       

      În temeiul Hotărârii nr. 47 din 26.02.2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății elevilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID- 19 în țară,

      ORDON:

      1. Se suspendă organizarea şi desfășurarea Olimpiadele școlare la disciplinele de studii, cu prezența fizică a persoanelor, începând cu data de 27-02-2021. 
      2. Prezentul ordin se aduce la cunoștința elevilor colegiului prin intermediul sistemului informațional al colegiului.
      3. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina metodistului – dna Inga Pavlov.
      4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Zinaida Dolință, director adjunct pentru instruire şi educație.

       Directorul colegiului                                        Gr. Gaitur

     • Ordin CIUB nr. 85 din 26-02-2021

     • Cu privire la organizarea procesului educațional online

      ORDIN

      Nr. 85 din  26.02.2021

       

      Cu privire la organizarea procesului educațional în Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

       

      În temeiul Hotărârii nr. 47 din 26.02.2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății elevilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID- 19 în țară şi Ordinul MECC nr. 198 din 26.02.2021,

      ORDON:

      1.  A organiza procesul educaţional în cadrul Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți la distanță, conform modelului 5: Învățarea la distanță – online, în perioada 01-15 martie 2021.

      2. Directorii adjuncți (Zinaida Dolinţă şi Elena Statnic) vor organiza procesul educațional la distanță prin utilizarea sistemului informațional al colegiului – EduPage în perioada în care este restricționată desfășurarea procesului educațional în incinta colegiului, conform documentelor, după cum urmează:

      • Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (aprobată prin ord. nr. 351 din 19.03.2020);
      • Regulamentulcadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat (aprobat prin OMECC nr. 350 din 19.03.2020);
      • Ordinului intern al colegiului nr. 246 din 30-11-2020 Cu privire la implementarea EduPage 2020-2021;
      • INSTRUCȚIUNEA de securitate și sănătate în muncă în legătură cu situația epidemiologică din țară și apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID19, aprobată prin ordinul intern 109 din 20-03-2020;
      • INSTRUCȚIUNEA de securitate și sănătate în muncă pentru angajații care desfășoară munca de la domiciliu, aprobată prin ordinul intern 109 din 20-03-2020.

      3. Prezentul ordin se aduce la cunoștința tuturor elevilor şi  cadrelor didactice ale colegiului prin intermediul sistemului informațional al colegiului EduPage.

      4. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina tuturor cadrelor didactice ghidate de șefii catedrelor Natalia Cojocari, Irina Vrancean, Iulia Lîsenco şi Natalia Guțan.

      5. Monitorizarea promovării orelor online SINCRON prin sistemul EduPage se pune în sarcina dlui Cislaş Valentin, șef secție didactică.

      6. Contabilitatea va achita orele promovate ONLINE conform raportului generat de sistemul informațional al colegiului semnat de către șeful secției dl Cislaş Valentin.

      7. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Zinaida Dolință, director adjunct pentru instruire şi educație, persoană desemnată responsabil de formarea profesională online la nivelul instituției.

       

      Instrucțiunile de organizare a procesului educaţional prin sistemul EduPage pot fi accesate la următorul link

      https://drive.google.com/drive/folders/1OxZ-3XBJZ_8uWncKpXu8HFSFjDDNGTvG?usp=sharing

       

     • Din 1 martie 2021 se va aplica modelul 5 de studii Învățarea la distanță – online

     • Prin prezentul mesaj, se aduce la cunoștință Ordinul MECC nr. 198 din 26.02.2021.

      Conform acestuia procesul educațional în instituțiile de învăţământ profesional tehnic publice și private, se va desfășura la distanță, conform modelului 5: Învățarea la distanță – online, în perioada 01 - 15 martie 2021.

      Totodată, decizia de a organiza olimpiadele zonale a fost suspendată. 

      Multă sănătate dvs.

     • Întâlnire cu absolvenții „La noi acasă”

     • Dragi absolvenți ai Colegiului de Industrie Ușoară!

      Condițiile pandemice nu ne taie entuziasmul și dorul de discuții cu Dumneavoastră, oferindu-ne curajul să organizăm ONLINE tradiționala ÎNTÂLNIRE CU ABSOLVENȚII cu genericul ,,LA NOI ACASĂ”

      Vineri, 05.02.2021, începând cu ora 12.00, accesul la discuții va fi deschis.

      Linkul : meet.google.com/qka-nrgx-buo

      Vă așteptăm cu mult drag!

      Vineri, 05.02.2021, începând cu ora 12.00, accesul la discuții va fi deschis.

      Linkul : meet.google.com/qka-nrgx-buo

    • Anunţ
     • Anunţ

     • Vineri, 15 ianuarie 2021, vor demara ore publice la disciplinele:

      1. Studiul materialelor, grupa M-912,  ora 10.30, in cabinetul 108, Profesor: Prisacari Liliana
      2. Reparaţii şi deservirea utilajului, grupa: MA-714, ora 11:40, cab. 101, Profesor: Neghină Diana
     • ORDIN Nr.253 din 11.12.2020

     • PROCEDURA privind susținerea online a examenelor la final de semestru Colegiul de Industrie Ușoară din Bălţi

      Cu privire la aprobarea PROCEDURII

      privind susținerea online a examenelor

      la final de semestru

                  În temeiul prevederilor Ordinelor MECC nr. 843 din 19.08.2020; nr. 923 din 03.09.2020; nr. 1353 din 04.12.2020 şi Hotărârii Consiliului de administrație, Proces verbal nr. 11 din 11.12.2020

      ORDIN:

      1. Se aprobă Procedura privind susținerea online a examenelor la final de semestru (se anexează)
      2. Directorul adjunct pentru instruire şi educaţie (dna Dolință Z) va monitoriza implementarea procedurii aprobate.
      3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Statnic Elena, director adjunct pentru instruire practică şi producere.

       

      Directorul colegiului                                                           Gr. Gaitur

       

       

      Anexă

      la Ordinul CIUB

      nr. 253 din  11.12.2020

      PROCEDURA

      privind susținerea online a examenelor la final de semestru

      Colegiul de Industrie Ușoară din Bălţi

      1. SCOP

      Scopul acestei proceduri este stabilirea unui set de reguli, aplicabile la nivelul Colegiului de Industrie Ușoară din Bălţi, privind susținerea examenelor la final de semestru. Procedura este accesibilă pe site-ul oficial al colegiului www.ciub.edupage.org şi este valabilă în sesiunea de iarnă 2020.

       

      2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

      Procedura este elaborată în conformitate cu:

      • Ordinul MECC nr. 1353 din 04.12.2020, Cu privire la completarea Reglementărilor privind organizarea procesului educaţional în învățământul profesional tehnic, anul  de studii 2020-2021;
      • Ordin MECC nr. 843 din 19.08.2020, Cu privire la aprobarea reglementărilor privind organizarea procesului educațional în învățământul profesional tehnic, anul de studii 2020-2021;
      • Ordin MECC nr. 923 din 03.09.2020, Cu privire la monitorizarea desfășurării procesului educaţional în învățământul profesional tehnic, anul de studii 2020-2021;
      • Ordin MECC nr. 234 din 25.03.2016, Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor în învățământul postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile.

      3. ORGANIZAREA EXAMENELOR LA FINAL DE SEMESTRU

      • Organizarea examenelor la final de semestru online, în condițiile situației epidemiologice, se bazează atât pe utilizarea mijloacelor de instruire asistate de calculator, cât şi a metodelor de instruire la distanță.
      • Examenele online se vor organiza şi desfășura în condițiile stabilite de Planulcadru şi după caz de Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul postsecundar şi postsecundar nonterţiar, cu respectarea măsurilor/recomandărilor de sănătate publică în contextual situației epidemiologice de COVID-19.
      • Elaborarea subiectelor pentru examene se vor realiza respectând criteriile:

                     - să fie în concordanță cu curriculum la unitatea de curs/disciplină;

                     - să asigure cuprinderea echilibrată a materiei de studii;

                     - să aibă un grad de complexitate corespunzător conținuturilor studiate;

                     - să permit tratarea lor în timpul alocat elevilor pentru rezolvarea acestora.

      • Deciziile referitoare la mijloacele tehnice utilizate în cadrul examenelor, sunt luate de către administrația Colegiului de Industrie Ușoară din Bălţi, punânduse accent pe asigurarea obiectivității în evaluare (corectitudinea criteriilor de evaluare şi a notării).
      • În scopul asigurării eficienței monitorizării, procesul de susținere online a examenelor la toate specialitățile din cadrul colegiului, se va realiza utilizând aplicația Google Meet (examen oral), Google Classrom sau platforma EduPage (examen scris);
      • Procesul de susținere a examenului se va înregistra (de către administrație) integral şi se va arhiva pentru o perioadă de 1 an;
      • Dacă din motive tehnice (deconectare de internet, energie electrică) se întrerupe susținerea examenului administrația colegiului va stabili o dată pentru susținerea repetată a examenului respectiv în perioada imediat următoare după finisarea ultimului examen din sesiune. Data examenului repetat va fi anunțată în ziua imediat următoare după examenul amânat din motive tehnice;
      • În cazul depistării unor acțiuni/tentative de corupție/corupere, inclusiv trafic de influență, cazuri de plagiat sau manifestarea de către elev a unui comportament ce contravine normelor etice şi morale general acceptate, profesorul sau asistentul la examen este în drept să elimine candidatul respectiv din examen, cu dreptul de al susține ca restanță;
      • Profesorii care vor promova examene online sunt obligați să promoveze o simulare a examenului online cu cel puțin o zi înainte de promovarea examenului propriuzis. Obligatoriu se va utiliza aceeași aplicație care va fi utilizată în ziua examenului.

      4. PROMOVAREA EXAMENELOR LA FINAL DE SEMESTRU

           A. Examen oral

      • Se va promova obligatoriu pe platforma Google Meet;
      • Se va realiza obligatoriu înregistrarea video a examenului;
      • Toate biletele vor fi transmise spre aprobare Directorului adjunct pentru instruire şi producere în prealabil, în termenii stabiliți de regulamentele în vigoare;
      • Linkul conferinței se va transmite obligatoriu pe poșta electronică a colegiului la adresa colindus.balti@gmail.com cu cel puțin o zi înainte de promovarea examenului. În scrisoare se va indica data, ora începerii examenului, profesorul, grupa şi disciplina/unitatea de curs la care se va promova examenul respectiv;
      • În ziua promovării examenului profesorul va accepta cererea de participare în conferință a unui membru al administrației şi al asistentului la examen (conform graficului);
      • Timpul maxim programat pentru examen se va determina conform formulei n*12 minute , unde n  este numărul de elevi pe listă din grupă. Profesorul de comun acord cu elevii vor determina modalitatea de extragere a biletului. În timpul examenului va anunța elevului numărul biletului, după care îi va acorda timpul de pregătire pentru răspuns. Durata examenului nu va depăși 6 ore astronomice;
      • În aceeași zi, cel târziu ora 17.00, profesorul care a promovat examenul va expedia borderoul de notare a elevilor în format Word şi PDF la adresa colegiului colindus.balti@gmail.com (modelul va fi preluat de la secretara secției de studii);
      • Rezultatele obţinute vor fi anunțate elevilor de către profesor în aceeași zi până la orele 17.00;
      • În cazul în care elevul nu sa conectat la sesiunea de examinare din motive neîntemeiate se consideră sesiune nepromovată.

         B. Examen scris

      • Se va promova obligatoriu pe platforma Google Classrom sau EduPage;
      • Toate rezultatele testării elevilor se vor păstra în format electronic;
      • Testul va fi transmis în format PDF spre aprobare Directorului adjunct pentru instruire şi producere în prealabil, în termenii stabiliți de regulamentele în vigoare;
      • Linkul testului se va transmite obligatoriu pe poșta electronica a colegiului la adresa colindus.balti@gmail.com cu cel puțin o zi înainte de promovarea examenului. În scrisoare se va indica data, ora începerii examenului, profesorul, grupa şi disciplina/unitatea de curs la care se va promova examenul respectiv;
      • Testul va avea minim 20 de întrebări cu diferite tipuri de răspunsuri atât deschise cât şi închise. Testul va permite vizualizarea aleatorie a întrebărilor din test de către elevi în timpul realizării testului. Timpul maxim alocat realizării unui test de către elev nu va depăși 90 minute;
      • În aceeași zi, cel târziu ora 17.00, profesorul care a promovat examenul va expedia borderoul de notare a elevilor în format Word şi PDF la adresa colegiului colindus.balti@gmail.com (modelul va fi preluat de la secretara secției de studii) şi raportul testului preluat din platforma educațională utilizată (procentul răspunsurilor corecte/incorecte, calitatea notelor, timpul mediu de răspuns etc., în dependenţă de funcțiile platformei utilizate);
      • Rezultatele obţinute vor fi anunțate de către profesor şi elevilor în aceeași zi până la orele 17.00;
      • În cazul în care elevul nu sa conectat la sesiunea de examinare din motive neîntemeiate se consideră sesiune nepromovată.
     • ORDIN Nr. 252 din 11.12.2020

     • ORDIN

      Nr. 252 din  11.12.2020

       

      Cu privire la modificarea orarului examenelor

      și  a modalității de susținere a acestora

       

                  În temeiul prevederilor Ordinelor MECC nr. 843 din 19.08.2020; nr. 923 din 03.09.2020; nr. 1353 din 04.12.2020 şi din motivul aflării în concediu de boală (COVID 19) a unui profesor, a plasării în izolare la domiciliu a doi profesori și a elevilor din grupele FȚ-714,  F-714

      ORDON:

      I. A transfera:

      1. Examenul la disciplina  ,,Elemente de securitate şi sănătate în muncă” gr.SSM-011, din data de 15.12.2020 în data de 24.12.2020, profesor Grăjdianu M.
      2. Examenul la disciplina ,,Organe de mașini întreținere și mentenanță” gr.SSM-011, din data de 24.12020 în data de 16.12.2020, profesor Romanov V.
      3. Examenul la disciplina ,,Bazele studiului materialelor” gr.M-912, din data de 15.12.2020 în data de 24.12.2020, profesor Prisacari L.
      4. Examenul la disciplina ,,Etica profesională” gr.M-912, din data de 28.12.2020 în data de 16.12.2020, profesor Popovici T.
      5. Examenul la disciplina ,,Bazele antreprenoriatului” gr.F-714, din data de 21.12.2020 în data de 24.12.2020, profesor Statnic E.
      6. Examenul la disciplina ,,Bazele managementului” gr.F-813, din data de 24.12.2020 în data de 23.12.2020, profesor Statnic E.
      7. Examenele la disciplinarele ,,Structuri textile nețesute”, ,,Proiectarea proceselor tehnologice” și ,,Filatura”, după revenirea din concediu de boală a profesorului.

      II. A desfășura examenele în regim online conform graficului:

      1. Examenul la disciplina ,,Economia ramurii” gr. FȚ-714,  profesor Guțan N.
      2. Examenul la disciplina ,,Bazele antreprenoriatului I” gr. M-823,  profesor Guțan N.
      3. Examenul la disciplina ,,Tehnologia informației” gr. F-714,  profesor Buracinski A.
      4. Examenul la disciplina ,,Protecția civilă” gr. F-714,  profesor Parasiuc Z.

      III. Responsabil de executarea prezentului ordin este desemnată dna Statnic Elena, director adjunct IPP.

       

      Directorul colegiului                                                           Gr. Gaitur

  • Contacte

   • Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
   • colindus.balti@gmail.com
   • (+373) 67202154 / 231-7-25-37 - anticamera (+373) 67202153 / 231-6-53-79 - director-adjunct IPP (+373) 67202155 / 231-7-13-61 - șef secție didactică I E (+373) 67202156 / 231-7-13-61 - șef secție didactică II C (+373) 67202152 / 231-7-02-75 - contabil şef (+373) 67202158 / 231-7-02-75 - contabil (+373) 67202140 paza bloc studii (+373) 67202141 asistent medical (+373) 67202142 / 231-6-56-92 - cămin
   • 3100 str. I. Franco 17 mun. Bălți Republica Moldova
   • colindus.balti@gmail.com
   • greggaitur@gmail.com
  • Logare